Provided by Hostit.Online

Special development team.

Šta je Akcioni dan?

Projekat „Akcioni dan“ već od 1968. godine sprovodi se u zemljama Zapadne i Sjeverne Evrope, a poznat je pod imenom „Action Day“, odnosno „Social Day“. Projekat podrazumijeva da tokom jednog dana učenici/e širom zemlje dobiju priliku da određeni vremenski period budu zaposleni/e kod poslodavca kog sami/e odaberu, ili kog im obezbijedi organizator projekta, bez obaveze da tokom ta 24h pohađaju nastavu u školi. Za svoj posao, učenici dobiju dnevnicu od 10e, a sve prikupljene uključuju se u poseban fond pomoću koga se kasnije raspisuje konkurs koji za svoj cilj ima odabir, finansiranje, pružanje podrške i monitoringa jednog ili više projekata (u zavisnosti od iznosa prikupljenih sredstava) u matičnoj ili stranoj zemlji (u Crnoj Gori isljučivo na njenoj teritoriji). Projekti koji imaju mogućnost da konkurišu za finansijska sredstva moraju imati za cilj poboljšanje pozicije mladih kroz razvijanje njihovih kapaciteta i znanja.

U Crnoj Gori ovaj projekat predstavlja priliku za srednjoškolce/ke da tokom jednog dana rade na radnom mjestu koje je u skladu sa njihovim obrazovnim profilom i steknu iskustvo, kao i bolju percepciju onoga čime će se baviti u budućnosti. Trudimo se da svakom srednjoškolcu/ki obezbijedimo radno mjesto koje odgovara njegovoj/njenoj struci da bi stvorio/la autentičnu sliku o svom budućem zanimanju i stekao/la korisno iskustvo u praksi.

Srednjoškolci/ke pružaju usluge rada u državnom i privatnom sektoru, isključivo na dan realizacije projekta i to u vremenskom periodu koji je dogovoren sa poslodavcem.